www.yeesong.cn

北京颐松科技发展有限公司


MB5A   脉搏波传感器


关于颐松

公司产品

关系企业

光电式 亦称光电式容积波传感器。

可用于指端脉搏波(微血管血液充盈度)的检测。

配有专用隔光固定带。

灵 敏 度: >20mV (对应于正常橈动脉)

尺   寸: Φ17×6mm                 

电源电压: 912Vdc                 
 

 

 

更多产品